Better Factory - 1st Open Call for Full Proposals

04.06.2021

Покана към всички производствени компании, артисти и технологични доставчици да кандидатстват за възможността да получат грантове до €200 000.

Чрез първата си отворена покана Better Factory ще избере 8 консорциума, които ще участват в Програма за трансфер на знания. Избраните консорциуми ще получат подкрепа за планиране на нови продуктови линии и внедряване на решения за автоматизация във фабриката.

Пълните предложения трябва да бъдат представени от консорциум, съставен от една производствена компания, един артист и един доставчик на технологии. Въз основа на дадено предизвикателство, подадено от производствените компании, консорциумът ще работи заедно, за да представи съвместното предложение.

Първата отворена покана на Better Factory ще позволи на:
• Производствени компании да навлязат на нови пазари или да станат по-иновативни и конкурентноспособни на съществуващите пазари с персонализирани продукти или портфолио от услуги;
• Артисти с индустриален опит да създадат нови бизнес модели за себе си и да достигнат до нови потенциални клиенти;
• Доставчици на технологии да достигнат до нови потенциални клиенти и да тестват технологиите в реални ситуации с нисък финансов риск.

Better Factory (https://betterfactory.eu/) е 4-годишен проект, финансиран от H2020, целящ да помогне на европейските производители да станат по-конкурентоспособни на световния пазар.

Краен срок на подаване на кандидатури: 15 юли 2021 г.

За повече информация: https://better-factory.fundingbox.com/