Action Plan for Business-Science-Education Cooperation

11.05.2021

Представяме ви плана за действие "Business-Science Education Cooperation" като резултат от дейностите по проекта „ECoVEM”, където Българска стопанска камара е партньор.

Проектът ECoVEM обединява центрове за професионално образование и обучение (ПОО), технически университети, индустриални асоциации, социални партньори за създаване на европейска платформа за сътрудничество между професионални постижения в микроелектрониката с цел справяне с предизвикателствата на: дигитализацията, изкуствения интелект, зелените технологии, равенството между половете в технологиите, интеграцията на мигрантите.

Планът за действие свързан със сътрудничеството между бизнес, наука и образование се явява като milestone #2 от очакваните резултати по проекта.

Планът за действие можете да намерите прикачен към тази новина или да достъпите на следния линк: https://ecovem.eu/ECoVEM%20action%20plan%20for%20business-science-education%20cooperation%20(BSEC).pdf