€178 милиона в капиталови инвестиции за иновации водещи до пробив

28.01.2021

Европейската комисия обяви първия кръг от капиталови инвестиции чрез новия фонд на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). 42 високоиновативни стартъпи и малки и средни предприятия (МСП) ще получат финансиране в общ размер около 178 милиона евро за разработване и разширяване на пробивни иновации в здравеопазването, кръговата икономика, високотехнологичното производство и други области.

Капиталовите инвестиции, вариращи от 500 000 до 15 милиона евро на бенефициер, допълват финансирането с безвъзмездни средства, вече предоставено чрез пилотния инструмент „Ускорител“ на ЕСИ, за да дадат възможност на компаниите да увеличат мащабите на своята дейност.

За повече информация, разгледайте https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2530

Снимка: European Innovation Council