Финансиране на иновативни проекти и достъп до инвестиционен капитал чрез финансовите инструменти на Фонда на фондовете

05.02.2021

Семинарът е продиктуван от нуждата да се повиши информираността на компаниите за финансовите инструменти и различни възможности за финансиране на бизнеса.

Уебинарът е подходящ за:

- стартиращи компании в начален или по-напреднал етап на развитие
- микро-, малки и средни предприятия от всички сектори
- компании, които търсят възможности за разширяване на дейността си, разработване на прототипи, пазарна реализация на местния или на международни пазари
- бизнеси, засегнати от икономическата криза от COVID-19
- компании и предприемачи с иновативни и устойчиви идеи, които търсят достъп до наличния на пазара капитал и най-подходящата форма за финансиране
- компании и предприемачи с интерес към дялово, квазидялово, рисковото финансиране, разликите и предимствата между отделните форми на финансиране
- компании и предприемачи, които търсят насоки за избор на финансов посредник, начините на кандидатстване и необходимите документи.

Присъстващите фирми имаха възможността да се запознаят в детайли с възможностите, които предоставят финансовите инструменти на Фонда на фондовете и кои са финансовите посредници, с които компаниите могат да се свържат, за да започнат разговори за потенциални партньорства. В уебинара се включиха и български компании, които са кандидатствали и вече са получили финансиране през инструмент на Фонда на фондовете, за да споделят личен опит и добри практики от първо лице.

Пълен запис на уебинара може да намерите на този линк: https://www.youtube.com/watch?v=LeYZa3XJGL0&feature=youtu.be

За повече информация:Веселин Илиев, ierc@bia-bg.com