Търговска мисия с участие в бизнес събития в Манчестър и Лийдс, Обединеното кралство

16.09.2021

В периода 22-26.11.2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Британско-българската бизнес асоциация (БББА) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с участие в бизнес събития в Манчестър и Лийдс, Обединеното кралство.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), опериращи в сферата на финтех, киберсигурност, дигитално здравеопазване, дигитална трансформация на индустриални процеси; електроника, мехатроника и машиностраене; автоматизация и роботика; иновативни индустриални технологии, на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да участват в двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите от Манчестър и Лийдс, срещи в Центъра за иновации в Манчестър, посещение на Медиа Сити – най-големия бизнес комплекс в района на Манчестър и др.

Краен срок за подаване на документи: 24 септември 2021 г.

За повече информация и стъпки за регистрация: https://www.sme.government.bg/?p=55251