Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021

13.08.2021

В периода 25-29.10.2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021, 25-29.10.2021 г., гр. Римини, Италия.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия в областта на рециклирането, инженеринга, машиностроенето, целулозно-хартиената промишленост, мебелната индустрия, производството на строителни материали, технологичния контрол и производството, химическата промишленост, биотехнологиите, както и IT фирмите, които изработват системи за контрол и управление на цикъла на отпадъците и предприятия, на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Ecomondo 2021 е международно събитие с иновативен формат, което обединява всички сектори на кръговата икономика в една единствена платформа: от възстановяването на материали и енергия до устойчивото развитие. Целта на мероприятието е да помогне на компаниите да станат лидери в областта на иновациите, насърчавайки развитието на иновативната и устойчива предприемаческа екосистема. Чрез платформата се дава възможност на компаниите да осъществят контакт с водещи експерти в кръговата икономика.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема разходите на 1 представител от предприятие за самолетни билети, трансфери и вътрешен транспорт, хотелско настаняване и при необходимост – наем на зали, техническо оборудване, кетърингови и преводачески услуги, разходи за входни такси за посещение на изложбите/конференции/нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на търговската мисия. Максималният брой на предприятията, които могат да бъдат допуснати във финалния списък с одобрени фирми, е 20.

За повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=54844