Тематична диаграма на IPR Helpdesk "Дизайн на ЕС"

01.06.2020г.

Тематична диаграма на IPR Helpdesk "Дизайн на ЕС" в помощ на желаещите да защитят интелектуалната си собственост в областта на дизайн в Европейския съюз (ЕС). Материалът представя накратко какво може да бъде защитено като промишлен дизайн на ЕС, основанията, начините и сроковете на закрилата, вариантите на подаване на заявка за регистрация, процедурата, разходите и други важни въпроси, свързани с него.
Пълният текст на диаграмата на български език е наличен на страницата на IP Helpdesk тук.