Стартира обучителната програмата „EXPO1” за развитие на експортния потенциал на МСП

01.10.2020г.

От 01.10.2020 г., български предприятия от всички сектори ще могат да подават своите кандидатури в обучителната програма „EXPO1”, чиято цел е да подпомогне развитието на експортния потенциал на българските предприятия, които притежават необходимия капацитет за излизане на световните пазари, част от инициативата Експортен хъб България, зад която застават 16 публични и частни организации.Програмата ще предостави серия от лекции с теоретична и практическа част за 15 български компании, за да развие знанията и уменията им за преговори и комуникация с потенциални чуждестранни партньори при навлизането им на даден пазар. Лектори ще бъдат представители на организациите - учредители на Експортен хъб България (ЕХБ) с дългогодишен опит в областта на интернационализацията и развитието на бизнеса.В рамките на програмата ще се провеждат присъствени срещи с времетраене 3 часа. Срещите ще са веднъж седмично в продължение на 4 месеца в периода ноември 2020 - февруари 2021 г., а домакин на събитията ще е София Тех Парк.Лекциите ще се бъдат в сферата на финансите, маркетинга, транспорта, международното право и др. и ще бъдат съобразени със съответния сектор.Практическата част ще бъде под формата на уъркшоп и ще включва разглеждането на реални казуси, с които се сблъскват предприятията в своята дейност, както и техники, които да им помогнат за подобряването на работния процес.Всяка компания ще има собствен ментор, който да следи развитието и напредъка и по време на програмата, и който ще оказва съдействие в процеса на обучение. Освен обучителни сесии, представителите на бизнеса ще могат да вземат участие и в редица събития с международен характер с цел осъществяване на контакти и изграждане на партньорства.Процедурата по кандидатстване е отворена за всички сектори, като задължително условие е участниците да са собственици/управители/търговски директори или на друга ръководна позиция, с компетенции за вземане на решения.При кандидатстването фирмите трябва да представят следната информация:

Кратка биография на фирмата;
Сектор;
Годишен оборот – 2017,2018,2019;
Седалище;
Брой служители;
Потенциален продукт за износ;
Целеви пазар;
Социални мрежи;
Има ли фирмата чуждестранни инвеститори;
Има ли стратегия за развитие за следващите 2 години;
Информация за регистриращия се участник;
Кратко мотивационно писмо за участие в програмата.


Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в гр. София, в което ще събеседват с експертно жури. Участието в програмата е безплатно.Краен срок за кандидатстване – 20 октомври 2020 г.Формуляр за кандидатстване може да откриете на следния линк: https://forms.gle/wH3EBH9Nxk5xWXJX9Експортен хъб България е публично-частна инициатива с идеална цел, която работи за повишаването на експортния потенциал на българския бизнес. ЕХБ организира редица събития с международен характер, предоставя пазарна информация и анализи, като пълна информация ще откриете на официалния сайт на Агенцията www.exporthub.bg.Зад ЕХБ застават:Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – инициатор
София Тех Парк – домакин
Българска агенция за експортно застраховане
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара
Българска търговско-промишлена палата
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Висше училище по застраховане и финанси
Институт по икономическа политика
Клийнтех България
М3 Къмюникейшънс Груп
Българска консултантска организация
Българската стартъп асоциация (BESCO
Професионална асоциация по роботика и автоматизация
БРАИТ (старо наименование Асоциация на бизнес клъстерите)
Софтуерен университет