Стартиране на последната покана за Хоризонт 2020 за предложения от FET Innovation LaunchPad

12.02.2020г.

Innovation LaunchPad цели да превърне резултатите от проектите, финансирани по „Бъдещети и нововъзникващите технологии“ (FET), в социални или икономически иновации. Предлагат се до 100 000 евро за подкрепа на краткосрочни дейности, фокусирани върху ненаучните аспекти и ранните етапи на постигане на резултата от FET в истинска иновация със социално-икономическо въздействие.

За последната покана Innovation LaunchPad по рамковата програма „Хоризонт 2020“ бенефициентите ще декларират разходи в размер до 0,1 милиона евро за всяка субсидия.

Не пропускайте шанса и кандидатствайте преди 14 октомври 2020 г.!

Повече информация за поканата може да намерите тук!

Бележка: Снимка: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background vector created by iconicbestiary - www.freepik.com</a>