Следващият EIC Accelerator отделя 350 милиона евро за подкрепа на Зеления пакт

19.03.2020г.

Предложена актуализация на пилотната работна програма на Европейския съвет за иновации в рамките на „Хоризонт 2020“ включва 350 милиона евро в отворени покани за финансиране на инициативи в рамките на Зеления пакт, които да съдействат за основополагаща промяна в сферата, да създадат пазарни иновации. Инициативите трябва да допринесат за целите на Европейския зелен пакт и програмата на ООН за 2030 г. за устойчиво развитие.

Проектът на документа е публикуван преди самата работна програма, която се очаква да бъде приета в края на март. Повече за възможностите на програмата може да прочетете тук.


Крайният срок за подаване на проекти свързани със Зеления пакт е 19 май 2020г. Поканата може да откриете тук.

Забележка: Снимка: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/city">City vector created by freepik - www.freepik.com</a>