Ръководство за внос на храни в Япония

16.06.2021

Вносът и продажбата на храни изискват по-сложни процедури от тези на предмети като интериорни стоки и дрехи. Наръчникът е насочен към възнамеряващите да внасят храни за първи път, и очертава процедурите и разпоредбите, наложени при вноса и продажбата на храни в Япония.
*Възможно е да има промени в съдържанието поради изменения на съответните закони или други причини.
Наръчникът е изготвен от Организацията за насърчаване на вноса и инвестициите в производството (Mipro).
Прикачено към тази публикация ще намерите ръководството за внос на храни (долу вдясно).