Програма за Б2Б срещи с американски търговски вериги на тема „Еко-опаковки“

02.02.2021

ECRM стартира програма на тема „Устойчиво и Екологично опаковане. “ Целта на програмата е да свърже търговски вериги с доставчици на опаковки, като особено внимание ще бъде отдадено на устойчиви иновации, възможности и идеи.

Програмата включва: коучинг, обучение, подготовка и гарантирани Б2Б срещи с американски търговски вериги.

Подробности можете да намерите на: https://ecrm.marketgate.com/Sessions/2021/03/SustainableEcoFriendlyPackagingProgram