Покана за стартъп инициативата Resonator City Connect

28.06.2021

Стартъп инициатива на Resonator City Connect, която се организира от екипа на Resonator Co-Innovation Hub в партньорство с редица международни компании като Microsoft и Arrow и под патронажа на „Иновативна София“ (https://innovativesofia.bg/).

Събитието цели да подкрепи стартъпи, които могат да предложат иновативни градски решения в някои от приоритетните за София теми, сред които и заложените в Стратегията за дигитална трансформация на София приоритети. Инициативата ще предостави на иновативните предприемачи менторство, споделяне на добри практики, експертиза и възможност за по-бързо развитие, достъп до нови пазари, финансиране и нови възможности за техните проекти.

До 15 юли 2021 г. (включително) е отворена покана за кандидатстване за иновативни проекти.

Повече информация може да намерите тук - https://www.rsntr.com/event/resonator-city-connect-pitching-2