Подготвени ли сте за Индия

04.03.2021

В помощ на европейските малки и средни предприятия (МСП), които обмислят да навлязат на индийския пазар, проектът „Business Support to the EU-India Policy Dialogues“ е публикувал серия от диагностични бизнес инструменти, озаглавени „Готови ли сте за Индия?“

Комплектът е проектиран да работи като поетапно въведение в индийската бизнес екосистема, което позволява на МСП от ЕС да преценят своята готовност за правене на бизнес в Индия и да бъдат насочени към допълнителни ресурси за подобряване на разбирането им за по-малко известните бизнес области.

Индийският пазар обещава много възможности за европейските МСП, които разполагат с иновативни технологии, услуги и ноу-хау, за да отговорят на нарастващите нужди на индийските потребители и бизнеси.

Преценете готовността си за разрастване на вашия бизнес в Индия като преминете теста на следния линк: https://www.euindiabusinesssupport.eu/IndiaReadinessKit/