Отваряне на фонд от €2 мил. за дигитално включване: Google.org Impact Challenge CEE

25.01.2021

Отворена е първата покана на Google.org Impact Challenge насочена към Централна и Източна Европа за кандидатстване в България. Програмата ще финансира избрани проектни предложения в размер на 2 милиона евро.

Целта на тази отворена покана е да финансира иновативни идеи, които чрез технологии и иновации помагат на хора и общности в нужда по време на икономическото възстановяване.

Идеята на проектите е да помогнат за преодоляване на дигиталната изостаналост и за изграждане на дигитална икономика, която работи за всички. Подкрепата на Google за проекти ще бъде както финансова (от 50 000 до 250 000 евро за 12-36 месеца), така и експертна.

Организациите, които отговарят на условията (неправителствени организации, както и компании и академични институции) вече могат да кандидатстват за подкрепа за своите социални проекти до 1 март 2021 г. на: https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021