Обучение „Get ready for Japan“

24.02.2021

Отворена е поканата на Европейско-японския център за сътрудничество (EU-Japan) за кандидатстване за обучителна програма по японска бизнес култура.

Двуседмичната онлайн програма „Get ready for Japan“ предлага на мениджърите от ЕС уникалната възможност да разберат и преживеят както културните, така и икономическите елементи, които определят и изясняват бизнеса и технологичните постижения на Япония. Целева група на обучението са малки и средни предприятия (МСП).

Целта на обучението е:

- Задълбочено разбиране за японската бизнес среда, бизнес практики и лични комуникации в японски стил, с цел създаване на успешен бизнес чрез партньорски отношения;
- Запознаване с процеса на вземане на решения в японските компании и следователно придобиване на по-добро разбиране за техния стил на преговори и йерархия;
- Укрепване на отношенията с настоящите японски клиенти и подпомагане контактите с бъдещите.

Дати на обучение: 31 май - 11 юни 2021 г.
Краен срок за кандидатстване: четвъртък, 15 април 2021 г.

Повече информация: https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme

За контакти:
Христина Каспарян
ierc2@bia-bg.com