Нова дигитална платформа на Центъра за външноикономическо сътрудничество

09. 12. 2020 г.

За всички ни 2020 година ще бъде запомнена като годината на предизвикателствата. Новата реалност на Ковид-19 ни научи да се справяме в ежедневните лични и професионални задачи в дигиталната среда. Това бе причината Центърът за външноикономическо сътрудническо към Българска стопанска камара, който е част от Enterprise Europe Network - България, да работи усилено за изработването и представянето на нова дигитална платформа. Платформата позволява на екипа на БСК да бъде на един клик разстояние от българския бизнес и бързо да може да изгради възможностите за устойчив растеж в сътрудничество. Новата виртуална реалност ни дава възможност да провеждаме своите събития онлайн както и да създаваме виртуална база данни с полезни видео материали от проведените уебинари.

На платформата ще намерите и информацията, която Центърът за външноикономическо сътрудничество традиционно предоставя – информация за услугите, които предлагаме; предстоящи събития; актуални проекти и публикации; възможности за развитието на българския бизнес в чужбина; нашия бюлетин „Бизнес предавател“; както и всички бюлетини съставени от Enterprise Europe Network - България.

Новата дигитална платформа ще ни даде повече възможности по-бързо и по-ефективно да помагаме на българския бизнес, в изпълнение на нейното мото „Растем заедно!“.