Начало на Рамкова програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.)

02.02.2021

Днес / 2 февруари / португалското председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия обявят началото на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) с бюджет от €95,5 милиарда евро.

Европейската комисия планира да публикува окончателните работни програми до м. април 2021 г.
Проектите на работните програми включват планираните обяви по програма „Хоризонт Европа“ през периода 2021-2022 в следните области:

1. EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
2. ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
3. КУЛТУРА, ТВОРЧЕСТВО И ПРИОБЩАВАЩО ОБЩЕСТВО
4. ГРАЖДАНСКА И ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
5. ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ИНДУСТРИЯ И КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ
6. КЛИМАТ, ЕНЕРГЕТИКА И МОБИЛНОСТ
7. ХРАНИ, БИОИКОНОМИКА, ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОКОЛНА СРЕДА
8. ЕВРОПЕЙСКИ ИНОВАЦИОНЕН СЪВЕТ
9. РАЗШИРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Проектодокументите дават подробни указания на изследователите и бизнеса относно това какви проекти ще бъдат финансирани и са достъпни на следния електронен адрес: https://www.tiko-pro.eu/news-details/horizon-europe-draft-work-programmes-2021-2017?fbclid=IwAR380mtktdLyDvJwUxY65Nvkk4t-Lytho3TX0QD3jdE4viVq6l_IiCdACyQ.