Насоки на Европейската комисия за производителите на изделия за борба с COVID-19

06.04.2020г.

Разпостраняваме съобщение с насоки на Европейската комисията (ЕК) към производителите на важни продуктиза борба с COVID-19. Стандартизацията за определени стоки от първа необходимост в борбата с коронавируса е обявена за безплатна. Много е важно тази информация да се провери с националните органи за стандартизация в конкретните държави.

Насоките на ЕК са в няколко направления:

- маски и други лични предпазни средства;

- препарати за почистване на ръцете и дезинфектанти;

- 3D принтиране;Бележка: Снимка: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/design">Design vector created by freepik - www.freepik.com</a>