Международно изложение за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2021

07.04.2021

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международно изложение за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2021, което ще се проведе в периода 9-13.10.2021 г., гр. Кьолн, Германия.

Международното изложение ANUGA се провежда веднъж на две години и е най-голямото и значимо изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в света. Представени са над 8 000 фирми от над 120 държави (около 160 000 души), като международното участие при изложителите е над 50%, а при посетителите над 80 %, което превръща изложението в глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора. Нивото на бизнес посетителите е много високо, което води до реално сключване на сделки.

Поради усложнената епидемиологична обстановка с COVID-19 в света и Германия и съгласно публикуваните мерки и процедури за безопасност от Koelnmesse GmbH, организатор на Anuga 2021, изложбените площи и съответно броя на участващите изложители ще бъде намален, като най - вероятно ИАНМСП ще получи ограничена изложбена площ за национално участие, на която могат да бъдат представени по-малък брой предприятия, с индивидуално работно място от около 6 кв.м.

Агенцията поема разходите за:
- Наем на изложбена площ;
- Проектиране и изграждане на щанд;
- Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
- Регистрационни и/или медийни такси;
- Национална идентификация на българския щанд;
- Пропуски на изложителите;
- Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, участници в ANUGA 2021 следва да поемат част от гореизброените разходи. Точната сумата ще бъде уточнена и прецизирана на по-късен етап в зависимост от предоставената квадратура и допустимите предприятия, като сумата ще бъде между 4 500 лева и 8 000 лева.

Фирмите, участници следва да поемат както и всички други разходи:
- Спедиция и застраховка на експонатите;
- Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
- Застраховка на представителите на предприятието;
- Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Условията и необходимите документи за кандидатстване Вашите членове могат да намерят на следния линк:
https://www.sme.government.bg/?p=53779

Крайният срок за подаване на документи е 23.04.2021 г.