Комисията реши частично да оттегли преференциалния достъп на Камбоджа до пазара на ЕС

18.02.2020г.

Европейската комисия реши да оттегли част от тарифните преференции, предоставени на Камбоджа в рамките на търговската схема на Европейския съюз „Всичко освен оръжие“ (EBA) поради сериозните и систематични нарушения на принципите на правата на човека, залегнали в Международния пакт за граждански и политически права.

Повече за решението на ЕК може да прочетете тук.

Бележка: Снимка: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people">People vector created by rawpixel.com - www.freepik.com</a>