Кандидатствай за партньорската програма за стартиращи компании на OTP Bank

12.10.2020г.

OTP Bank стартира четвъртата си програма за стартиране на партньорство с цел провеждане на бизнес фокусирани пилотни проекти в цялата банкова група, обхващаща 12 държави в Централна и Източна Европа.

Партньорската програма за стартиращи компании на OTP Bank е ускорен път за иновативни компании, които искат да тестват приложимостта на своите разработки в банковия сектор в Централна и Източна Европа.

Повече информация относно за условията и възможностите за кандидатстване може да намерите тук: https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-join-otp-startup-partner-program-team-international-banking-group

Краен срок – 23 октомври 2020 г.