Канадски компании търсят зелени решения

09.06.2021

Бизнес проектът за нисковъглеродна и кръгова икономика в Канада (LCBA Канада), финансиран от ЕС, има за цел да популяризира целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата, като използва подход, основан на бизнес възможности, който засилва присъствието на европейски доставчици на нисковъглеродни и свързани с кръговата икономика технологии в Канада.

На 7-ми юни, 2021, канадските компании отправиха своите предизвикателства. Целева група на предизвикателствата са европейски малки и средни предприятия (МСП) и стартъпи. Компаниите ще имат възможност да представят своите иновативни решения чрез подаване на Expression of Interest. Избраните кандидати ще бъдат поканени да представят своите решения пред канадските компании през септември 2021 г.

С цел запознаване с проекта Enterprise Europe Network Канада и екипът на LCBA организират съвместен информационен уебинар на 16 юни в 17:00 (UTC+03:00). По време на събитието заинтересованите европейски иноватори ще имат възможността да задават своите въпроси.

За повече информация, свържете се с нас на следния имейл: ierc2@bia-bg.com