Какви са търговско-икономическите ви отношения с Турция?

02.08.2021

BusinessEurope – www.businesseurope.eu, прави проучване сред европейските фирми за проблемите, които срещат в търговско-икономическите си отношения с Република Турция. Насърчаваме българските фирми да споделят опита си – положителен или отрицателен, до понеделник, 23 август.

Лице за контакт: Веселин Илиев, e-mail: ierc@bia-bg.com .