Иновативни ли сте

19.01.2021

Cега повече от всякога, управлението и подобряването на иновационните процеси са жизненоважни за дългосрочния успех на една фирма, поради множеството неблагоприятни ефекти и последици за българския бизнес причинени от кризата с Ковид-19.

Българската стопанска камара (БСК) е партньор на Европейската академия за управление на иновации IMP3rove и разполага с експерти, обучени и сертифицирани за работа с инструмента IMP3rove.
Какво е IMP3rove? – Специализиран инструмент за оценка на иновативния капацитет на фирми за управлението на иновационните процеси чрез структуриран и ефективен подход, разработен от AT Kerney и Европейската комисия. Инструментът е изработен в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации (CEN TS 16555-1, CWA 15899).

Пакетът услуги включва:

1. Анализ на състоянието на фирмата Изготвеният анализ обхваща оценка на капацитета на фирмата (но не само):
• Външна среда
• Ръководство и стратегии
• Организация и условия за успех
• Иновационни процеси
• Резултати и инструменти за подобряването им
• Сравнителен доклад за позицията на фирмата спрямо останалите в дадения сектор на международно ниво.

2. Изготвяне на план за действие за подобряване на позицията на фирмата:
• Вътрешни промени, изграждане на капацитет, комуникационни канали и др.
• Възможности за подкрепа от БСК
• Потребности от специализирани консултации.

3. Реализиране на плана с активното участие на фирменото ръководство.

Фирмата може да разпространява, включително да публикува на интернет страницата си валидирания Доклад от оценката. Фирмата НЕ ДЪЛЖИ възнаграждение на БСК за този пакет услуги или такси на собствениците на инструментите. При необходимост, фирмата покрива командировъчните разходи на експерта от БСК. За сметка на фирмата са разходите за изпълнение на предвидените в плана нейни дейности.

Одобрените фирми ще бъдат посетени, за да се проведе среща с главен оперативен ръководител и отговорник по проекта от тяхна страна.
Може да заявите своето желание да бъде направена оценка на иновативния потенциал на Вашия бизнес на:

ierc@bia-bg.com
ierc2@bia-bg.com