Европейската комисия отваря покана за проекти „Clusters Go International - Defence and Security Sector“

02.10.2020г.

Европейската комисия (ЕК) отваря покана „Clusters Go International - Defence and Security Sector“ за проекто предложения за подпомагане на интернационализацията на малки и средни предприятия (МСП).

Основни цели на програмата са:

Да се засили трансграничното сътрудничество между клъстери и бизнес мрежи, с възможност за коопериране и извън сектора;
Да насърчава общоевропейските партньорства за стратегически клъстери да станат международни и да ръководят международното клъстерно сътрудничество в области от стратегически интерес за трети страни извън Европа;
Да подкрепя МСП в глобалната конкуренция.
Чрез засилване на сътрудничеството между клъстери и бизнес мрежи и подпомагане на формирането на общоевропейските клъстерни консорциуми по стратегически начин на европейско ниво, ще се помогне на МСП в сектора на отбраната и сигурността да се интернационализират и да заемат водеща позиция в световен мащаб.

Повече за поканата за кандидатстване може да научите тук (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-02-2020;freeTextSearchKeyword=go%20international;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState).

Краен срок – 2 декември 2020 17:00 CET.