Европейската комисия отваря покана за проекти „Clusters Go International“

02.10.2020г.

Европейската комисия (ЕК) отваря покана „Clusters Go International“ за проектопредложения за подпомагане на интернационализацията на малки и средни предприятия (МСП).

Основни цели на програмата са:

Да се засили трансграничното сътрудничество между клъстери и бизнес мрежи, както и извън секторите.
Да насърчава общоевропейските партньорства за стратегически клъстери да станат международни и да ръководят международното клъстерно сътрудничество в области от стратегически интерес за трети страни извън Европа.
Да подкрепя МСП в глобалната конкуренция.
Чрез стратегическо засилване на сътрудничеството между клъстери и бизнес мрежи и подпомагане на формирането на общоевропейски клъстерни консорциуми на европейско ниво, да помогне на МСП да се интернационализират и да заемат водеща позиция в световен мащаб.
Тази програма ще се фокусира върху насърчаването на клъстерната интернационализация, където заинтересованите консорциуми ще имат възможност да разработят и приложат съвместна стратегия за интернационализация и да подкрепят интернационализацията на МСП извън Европа, включително в нововъзникващите тематични области.
Повече за поканата за кандидатстване може да научите тук:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-01-2020;freeTextSearchKeyword=go%20international;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Краен срок – 2 декември 2020 17:00 CET.