Грантове за малките и средни предприятия

30.01.2020г.

KET4CP предоставя възможност за микрогрантове за малките и средни предприятия (МСП). Предлагат микро субсидии за проекти за транснационално сътрудничество между малки и средни предприятия и минимум 2 технологични центъра на KET (KET TC), които имат за цел да интегрират ключови технологии (KET) за решаване на предизвикателствата на чистото производство. Фокусът е върху надграждането на производствените процеси.

Продължителността на проекта е до 6 месеца.

Краен срок: 29 април 2020 г. 17:00 часа централно европейско време.

Общо финансиране от ЕС на трети страни: 2 000 000 евро

Максимален размер на финансовата подкрепа за всяка трета страна: 50 000 евро (предоставя се като lump sum).

Страни, които отговарят на условията: държави-членки на ЕС и асоциирани към H2020 държави.

Повече информация за процеса на кандидатстване може да намерите тук: