Възможности за финансиране на иноватори по Media Motor Europe

25.06.2020г.

Media Motor Europe (MME), нов проект, съфинансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, ще подпомогне високотехнологични европейски иноватори с потенциал за решаване на предизвикателствата в медийната индустрия като им окаже подкрепа в развитието на бизнеса с иновативни решения. Със специална менторска програма за стартъпи/скейлъпи, MME ще създаде силна екосистема от значими играчи в медийната и креативните индустрии: ментори, компании, инвеститори, медии, журналисти и акселератори.

Тази жизнена екосистема ще подкрепи избрани компании за разрастване на бизнеса им и ще внесе на пазара уникални решения за някои от най-големите предизвикателства и нужди, пред които е изправен медийният сектор в днешно време:

● борбата срещу дезинформацията и фалшивите новини;

● подобрена достъпност и включване на медийни услуги за хора с увреждания;

● по-напреднало взаимодействие между човек и устройство;

● по-добра защита на личните данни чрез нови технологии;

● преход към задвижван от данни медиен пазар 4.0.

Всеки високотехнологичен иноватор ще започне специална подкрепяща програма за период от шест месеца с коучинг услуги, фокусирани върху развитието на компанията, тестване на технологии и валидиране, готовност на пазара за медийната индустрия, корпоративни връзки и питчинг. Пакетът от услуги ще бъде предоставен от 4 иновационни хъба с подкрепа от платформата на партньорите. Най-добрите стартиращи компании ще бъдат поканени да покажат своите иновации на международни събития. Всички услуги ще бъдат предоставени безплатно благодарение на Startup Europe.

Информация може да бъде намерена на сайта на проекта, на сайта на КСГЗ или директно на платформата на F6S.

Планирани са три последователни цикъла, всеки един от които е с продължителност от 6 месеца и ще бъде обявяван на платформата на F6S. Заложени са следните предварителни дати за покани и срокове за подаване на заявления:

Първа покана: 18 април; срок - 17 юли 2020 г. (реализация: септември 2020 г. - февруари 2021 г.)
Втора покана: септември; срок - ноември 2020 г. (реализация: януари - юни 2021 г.)
Трета покана: март - май 2021 г. (реализация: юли - декември 2021 г.)