Възможности за финансиране МСП с микро грантове

16.06.2020г.

Микро грантовете са отворени за кандидастване за проекти за транснационално сътрудничество между малки и средни предприятия (МСП) и минимум 2 технологични центъра KET (KET TC), които имат за цел да интегрират ключови, способстващи технологии (KET) за решаване на предизвикателствата на чистото производство. Фокусът е върху надграждането на производствените процеси.
Очаквана продължителност на микро грантовия проект: до 6 месеца
Общо финансиране от ЕС на трети страни: 2 000 000 евро.
Максимален размер на финансовата подкрепа за всяка трета страна: 50 000 евро.
Страни, които имат право да кандидаст са държави-членки на ЕС и асоциирани към H2020 държави.


Краеният срок за кандидастване е 30 юни 2020 г., 17:00 ч. CET.

Повече информация за условията за кандидастване може да прочетете тук.