Възможности за дигитализация производствените процеси на МСП

15.06.2021

Проект DIH-World (https://dihworld.eu/), който има за цел да ускори внедряването на усъвършенствани дигитални технологии от европейските производствени малки и средни предприятия (МСП) във всички сектори. За целта проекта подкрепя МСП в изграждането на устойчиви конкурентни предимства и достигане до глобалните пазари. В рамките на проекта е отворена покана кандидатстване за финансиране. Чрез тази покана иновативните експерименти, реализирани от консорциум, съставен от МСП и DIH (Център за дигитални иновации), ще получат до 95 000 евро в подкрепа на интеграцията на цифровите технологии в процесите, продуктите и услугите на МСП. Това се отнася до всички производствени сектори, със специален фокус върху дървесината, хранителните продукти, строителството и морския транспорт.

Крайният срок за кандидатстване е 17 юли 2021 г.

Можете да намерите цялата информация, като кликнете тук - https://dihworld.eu/open-calls/