Бърза процедура за кандидатстване за финансиране на съвместни дейности за борба с COVID-19

06.04.2020г.

Европейският отворен научен облак (European Open Science Cloud) въведе бърза процедура за кандидатстване за финансиране на съвместни дейности, свързани с борбата с COVID-19. Могат да кандидатстват дейности и проекти, които разгръщат отворени научни методи и ресурси и използват общностите на EOSC, за да адресират проблеми, свързани с коронавируса. Пълен списък на допустимите дейности и повече информация за процеса на кандидатстване може да намерите тук.