БСК стартира първото по рода си проучване в България „Готови ли сте за бъдещето?“

07.07.2021

След кратко проучване на световните тенденции и прогнозите за тяхното развитие през следващите 20-30 години, Българска стопанска камара стартира първото в България проучване с цел да анализира информация доколко българският бизнес е готов да посрещне предизвикателствата на променящия се свят.

Подбраните във въпросника тенденции са резултат от преглед на прогнозите до 2050 година на редица световни водещи организации и компании като Deloitte, PwC, Euromonitor International, Accenture, Future Today Institute, Roland Berger Institute, National Intelligence Council и други.

БСК има амбицията да анализира информация от проучването по сектори и да създаде картина на вътрешния потенциал на българския бизнес за посрещане на бъдещето.

Това не е просто поредният въпросник!

Проучването е разработено така, че в процеса на отговор всеки участник може да си направи самооценка къде е позициониран по отношение на глобални общи тенденции, технологични иновации, процесите по развитието на човешките ресурси и на потребителското поведение.

Обобщените данни от проучването ще очертаят силните и слаби страни, възможностите и заплахите, но и ще определят потребностите. По този начин ние от БСК ще можем също на свой ред да бъдем по-ефективни в подкрепата си за българския бизнес в преодоляване на предизвикателствата , които предстоят.

Линк към проучването: https://docs.google.com/forms/d/1GyDW97qzDLYH-mA1lo5FARmpRx3fY8ASMmBnxsjC9mQ/viewform?ts=60d34672&edit_requested=true&fbzx=1973857042966182925

Проучването е отворено за фирми от всички сектори до 30 септември 2021.

Информация относно резултатите от проучването ще бъде изпратена до всички фирми, участвали в него.