БСК помогна за завоюване на престижно европейско отличие за културно наследство

15.06.2021

Българската Фондация „Таратанци“ (https://taratanci.com/) е сред победителите в Европейските награди за културно наследство / Награди Европа Ностра 2021. Това са най-престижните европейски награди в областта на културното наследство и се присъждат на 24 изключително значими проекта от 18 държави.

След оценка на кандидатурите, подадени от организации и лица от 30 европейски държави, победителите бяха избрани от независимо експертно международно жури.

Обявяването на носителите на наградите за 2021 г. бе направено на онлайн събитие, съорганизирано от Мария Габриел - европейски комисар за иновации, изследвания, култура, образование и младеж, и Херман Парцингер - изпълнителен президент на Европа Ностра.

Екипът на Enterprise Europe Network към Център „Международно икономическо сътрудничество“ (ЦМИС) на БСК работи с „Таратанци“ по подготовката на кандидатурата им. Добрата работа беше възможна заради участието на екипа в Секторна група „Креативни индустрии“ на EEN мрежата.

„Получихме отличие в категория „Образование, обучение и повишаване на осведомеността“ от Наградите Европа Ностра! Отправяме огромна благодарност за отделеното време и внимание от ваша страна по подготовката на кандидатурата“, информира Ива Тодорова от „Таратанци“.

„Споделяме радостта от наградата и пожелаваме все по-големи международни успехи и престижни отличия на „Таратанци“, заяви от своя страна директорът на ЦМИС Веселин Илиев.

От 2014 г. Фондация “Таратанци” представя българския фолклор пред съвременната публика по нови и оригинални начини. Фондацията е автор на метод за графично изобразяване на българските народни хора чрез фигури от техните стъпки. Посредством метода до момента са изобразени и “консервирани” над 40 хора. Освен нестандартно представяне на българските танци, Фондацията включва в творческата си дейност и образователни преживявания за деца, които изгражда, базирайки се на сюжетите на български народни приказки.

С работата си Фондация “Таратанци” ангажира нова публика в областта на нематериалното културно наследство на България, защото вярва, че във времена на нарастваща нетърпимост и напрежение между нациите и субкултурите, фолклорът може да бъде инструмент за насърчаване на културния диалог, стимулиране на социалното сближаване и взаимното разбирателство.