Безплатно обучение по Програма Copernicus за доставчици и потребители на климатична информация

08.12.2020 г.

Услугата C3S User learning Services (C3S ULS) на Програма Copernicus предоставя безплатно обучение за работа с данни от Copernicus Climate Data Store (CDS). Нашата цел е да осигурим висококачествено обучение на доставчици и потребители на климатична информация.

1 Как C3S ULS подпомага учащите?
Ние предлагаме безплатни учебни дейности в цяла Европа. Обучението цели да подпомогне участниците да формулират и решават казуси, свързани с адаптация към изменението на климата, и да подобрят своите умения:
• Разбиране на обхвата и формулирането на проблеми и задачи, свързани с адаптацията към изменението на климата;
• Определяне на нуждите на потребителите от информация, необходима за аргументирано вземане на решения по климатични задачи, като част от климатичната услуга C3S;
• Съставяне на план за комуникация и сътрудничество с потребители на климатичната услуга;
• Основни познания във връзка с източниците и обработката на климатични данни;
• Идентифициране на потенциала на CDS и неговите компоненти.

Участниците се насърчават да предожат свои казуси, от които ще бъдат избрани пет задачи за мултидисциплинарна групова работа, осигуряваща по-ефективен обучителен курс. В подкрепа на груповата работа по казуси, се изпозлват онлайн учебни ресурси, които обхващат следните теми:

• Откриване и използване на данни за климата;
• Проучване и използване на хранилището за климатични данни (CDS), инструменти и налични приложения;
• Секторна информация за селското стопанство, водите, енергетиката и други;
• Основни познания за климатичните услуги и планиране на климатична адаптация;
• Сътрудничество, комуникация и несигурност при адаптацията към изменението на климата.

2 Какво предлага C3S ULS?
Услугата за обучение на потребители C3S е подготвена така че да предложи a пълна онлайн програма. Чрез 5 интерактивни виртуални класни стаи, ще бъде проведено цялостно обучение по темата, гарантиращо взаимодействие с обучителите и колегите участници. Участниците, също така, трябва да изпълнят самостоятелни учебни дейности и задачи с общо времетраене 15 до 20 часа. Обучението на участниците се подкрепя от висококвалифицирани обучители.

3 Онлайн обучение за България
Обучението ще бъде на български и английски език, като основните учебни материали са на английски език. Екипът от обучители ще ръководи участниците през виртуалните класни стаи, предоставящи разяснения по някоя от темите, обхванати в онлайн ресурсите. Обучителите, също така, помагат на участниците да прилагат наученото в онлайн ресурсите. Част от екипа са двама обучители от България, които могат да разясняват понятията на български език и при нужда да съдействат с превода. Екип на обучители: Венцислав Василев, Васил Василев, Жанет Бесембиндер и Мария дел Позо Гарсия.

Планиране на виртуални класни стаи – 2021 г.:
• Четвъртък, 28 януари, 9.30-11.00 часа
• Четвъртък, 4 февруари, 9.30-12.30 часа
• Четвъртък, 11 февруари, 9.30-13.00 часа
• Четвъртък, 18 февруари, 9.0-12.00 часа
• Сряда, 24 февруари, 9.30-12.00 часа

Участниците ще трябва да планират допълнителни 4 до 5 часа за самостоятелна подготовка между виртуалните класни стаи. В допълнение към предвидените дейности и задачи от самостоятелното обучение, участниците ще изготвят проучване по казус, свързан с климатичната адаптация, като групово задание.

4 Нашата аудитория
• Секторни крайни потребители (например от секторите земеделие, управление на водите и устройство на територията), които ще получат знание как се създават и обработват климатични данни;
• Консултанти и изследователи, които искат да научат как да използват климатични данни и какви са възможностите, предлагани от CDS, основни източници на информация и инструменти.
• Студенти и докторанти в областите хидрология, екологични науки, физическа география или сродни области, които искат да придобият допълнителни умения.
• Климатолози и експерти по данни: които искат да разберат пълния процес на създаване на климатична услуга и да научат повече за CDS и неговите компоненти.

5 Регистрирайте се
Можете да се регистрирате директно на нашия онлайн портал за обучение: uls.climate.copernicus.eu
Можете да намерите допълнителна информация в нашите онлайн ресурси и сесии на живо във виртуалната класна стая на адрес: https://climate.copernicus.eu/user-learning-services