Акселераторът на Европейския съвет за иновации за МСП

08.01.2020г.

Стартиращи предприятия и малките и средни предприятия (МСП) могат да получат подкрепа за развитие и реализиране на своите идеи чрез акселератора на Европейския съвет за иновация. Акселератотър е отворен за развитието капацитета и финансовата стабилност на високо ниво на иновативни предложения представени от предприемачи, малки компании и изследователи.

Компаниите, които имат право да попадат своите предложения трябва да са базирани в страни членки на Европейския съюз или асоциирани страни в Хоризонт 2020.

Акселератотър помага да развиете вашата бизнес концепция в готов за пазара продукт, услуга или процес, съобразен със стратегията за растеж на вашата компания. Дейностите могат да включват изпитания, изработване на прототипи, валидиране, демонстрация и тестване в реални условия. Проектите ще получат между 0,5 и 2,5 милиона евро под формата на безвъзмездни средства. Апликантите могат да поискат по-висока или по-ниска сума, когато кандидатстват, но това трябва да бъде обосновано. Обикновено проектите трябва да са с продължителност от 12 до 24 месеца, но в изключителни и добре обосновани случаи могат да бъдат по-дълги.

Бележка: снимка: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business">Business vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

За повече информация за процедурата за кандидастване:

Христина Каспарян

e-mail: ierc2@bia-bg.com

Лора Любенова

e-mail: ierc3@bia-bg.com