Настоящи Проекти

 • ENTERPRISE EUROPE

  Основни дейности по проекта за свързани с предоставяне на информация и консултации на МСП относно:
  - Подпомагане интернационализацията на предприятия;
  - Подкрепа при трансфер на технологии и ноу-хау;
  - Достъп до финансиране;
  - Управление на иновативни процеси в предприятията;
  - Консултации относно регулации на ЕС и европейски стандарти;
  - Защита на интелектуална собственост;
  - Организиране на специализирани обучения, семинари и делови форуми;
  - Организиране и провеждане на брокерски събития и международни изложби;

 • UpSkilling Lab 4.0

  Център за външноикономическо сътрудничество към БСК започна работа по проект „UpSkilling Lab 4.0”. Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз и се осъществява в сътрудничество с партньори от Испания, Холандия, Белгия, Словения и България. Българска стопанска камара е водещ партньор на проекта.
  В рамките на проекта се предвижда изграждането на платформа за отворени иновации, която да подпомага свързването на големи компании с малки или стартиращи предприятия, за да подпомогне сътрудничеството между тях чрез повишаване на уменията им за отворени иновации.

 • Skills Act 4 VET

  Център за външноикономическо сътрудничество към Българска стопанска камара (БСК) е партньор по проект „Skills Act 4 VET”. Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Координатор на проекта е испанската организация “TRIBEKA TRAINING LAB”, а сред останалите партньори са организации от Италия, Гърция и Кипър 
  Проектът цели:
  -да открои решения за улесняване прилагането на ключови меки умения, водещи до промяна, по време на краткосрочен стаж в компании в чужбина.

 • ECoVEM

  Проектът ECoVEM обединява центрове за професионално образование и обучение (ПОО), технически университети, индустриални асоциации, социални партньори за създаване на европейска платформа за сътрудничество между професионални постижения в микроелектрониката с цел справяне с предизвикателствата на: дигитализацията, изкуствения интелект, зелените технологии, равенството между половете в технологиите, интеграцията на мигрантите. Проектът се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

 
 • Steps2Scale

  Какво е “scale up company”?
  Това са развиващи се високотехнологични фирми с опит, вече утвърдени и растящи позиции на местния пазар, стратегия за интернационализация и готовност за излизане на чужди пазари.
  Целта на проекта „Steps2Scale” е да създаде среда, която насърчава конкурентоспособността, бизнес мисленето, иновациите и творчеството. Професионалната квалификацията Scale Up Manager е професията на едно по-конкурентно и бързо развиващо се бъдеще на ЕС. За ЕС „scale-up компаниите са бъдещите корпорации“.

 • SHARON

  Споделената икономика създава нови бизнес модели, възможности и заплахи за предприемача. Платформите за съвместна работа позволяват на отделните граждани да предлагат услуги, да насърчават по-голямо споделяне на активи и по-ефективно да използват наличните ресурси. Доставчиците на услуги получават достъп до гъвкави условия на работа и нови източници на доходи, а клиентите се възползват от нови услуги, разширено предлагане и по-ниски цени. В резултат на иновациите, тези нови бизнес модели оказват въздействие върху конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места.

 • EMPOWA

  БСК стартира проект за насърчаваме участието на жени предприемачи с иновативни идеи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП. Проектът е съ-финансиран по програма COSME на ЕК.Основните дейности по проекта включват организирaне на специализирани безплатни събития и обучения, консултации и менторинг услуги за жените с иновативни идеи, подпомaгане участието им по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП!Целта на проекта е да се повиши броя на подадените проектни предложения от жени предприемачи.За повече информация за проекта се свържете с ierc3@bia-bg.com

 • Access 4 SMEs

  Целта на проекта е укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020.Обхваща се цялостния процес от пречките пред МСП в иновационния процес, подбор на обява и партньори, подготовка на проектно предложение, работа с Портал на участниците, управление и отчитане на спечелен проект. Особено внимание се отделя на източниците за финансиране на иновации в предприятията.Участват 12 партньори и 39 асоциирани партньори.

 

Изминали проекти

Изминали проекти на БСК

 
 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube

ул. Чаталджа 76

1527 София, България

+359 293 209 54

eu_flag.jpg

Център за външноикономическо сътрудничество към БСК © 2020 Всички права запазени  | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ | ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Copyrights