abstract_fingers_hr.jpg

Свържи се с нас

Ако имате въпроси относно някоя от нашите услуги, проявявате интерес към проект
и/или обява, публикувана на сайта ни, или просто искате да се свържете с нас:

ул. Чаталджа 76 , 1527 София, България

+359 293 209 54

  • Facebook
  • LinkedIn
 
 

Често задавани въпроси

Как да разбера дали бизнесът ми отговаря на нужните изисквания за получаване на финансиране по различните европейски / международни рамкови програми?


Програмите са много и за всяка има различни изисквания. За някои програми са създадени въпросници, които могат да дадат ориентация дали бизнесът Ви отговаря на изискванията й, но ако не отговаря, не Ви казва към кой друг финансов инструмент да се насочите. На този етап решението е да се обърнете към специализирани консултанти. Такива има и в БСК.
Искам да разрастна бизнеса си отвъд границите на България. Съдействате ли в процеса за намиране на подходящи международни партньори?


Да. С много малки ограничения (оръжия, прекурсори, антики, човешки тъкани) екипът ни може да помогне в: Проучване на пазарите и пазарния достъп, намиране на потенциални партньори, консултации за права на индустриална собственост, организиране участия в делови мисии, изложения и международни срещи.
Можете ли да оцените експортния потенциал на бизнеса ми? Съдействате ли за повишаването му?


Да и да. Българският пазар е малък, за да може да се постигне растеж, особено при нишови продукти. Затова все повече иновативни фирми се ориентират към външни пазари и търсят синергия от мащаба. Обикновено се започва от най-близките пазари (като разстояние, но и като сходни условия за пазарен достъп), след това се търсят партньори все по-далеч. Но има и изключения: напр. Японците много харесват продукти, съдържащи екстракт от рози, затова наши производители на шоколад с рози продават в Япония, без да продават в съседните ни държави. Оценка на готовността за износ правим на продукт, на фирма и на екип. И при трите отговорът трябва да е “да”, за да Ви кажем “готови сте”. Ако има още на какво да се научите, ще съдействаме: колективни специализирани тренинги, индивидуални консултации, менторство и други. Предлагаме услугата “Изнесен търговски офис”, от която най-често се възползват малки и средни фирми с недостатъчно хора в екипа или неуверени в знанието си.
Бизнесът ми е в застой. Бихте ли анализирали бизнеса ми? А бихте ли съдействали за интегриране на модерни разрешения в дейностите ни?


Застоят на бизнеса е най-тревожното състояние. Всички знаем репликите на Алиса от страната на чудесата… Всеки бизнес - и този в застой, и растящият, има нужда от време на време някой външен за фирмата човек да направи преглед и да каже: “Тук и тук фирмата има конкурентни преимущества спрямо сродни фирми, но има сфери, в които изостава”. Екипът ни разполага с най-богата за България гама лицензирани експерти за работа със съвременни инструменти за оценка на бизнеса на основата на CEN/TS 16555-1 стандарт: IMP3rove Innovation management assessment, Digital Innovation Quotient и Innovation Health Check. По-трудната задача идва след оценката - какво да променим и да подобрим резултатите си. За повече информация вижте раздел “Услуги” на сайта ни.
Защо ми е да познавам пазара, на който продавам?


За да останете на пазара. Ако не го познавате, има два варианта: 1) Продавате на цени по-високи от цените на сходни стоки или услуги със същата потребителска стойност. Много скоро клиентите Ви ще разберат, че няма смисъл да плащат повече и ще ги загубите. 2) Продавате на цени по-ниски от цените на конкуренцията. Тогава губите печалба, необходима за инвестиции и развитие на фирмата Ви. Ако не се развивате, конкуренцията ще Ви измести. Има и трети вариант - да се окаже, че сте в някакво нарушение и регулаторите да Ви санкционират!
Как да повиша добавената стойност на продуктите си?


Чрез инвестиции в знание. Високата добавена стойност идва с иновации в продукти, технологии, процеси или бизнес модели, защита на индустриалната собственост, извличане на оптимална печалба от даден пазар, висококвалифицирана работна ръка. На практика е по-трудно…
Искам бизнесът ми да е устойчив. Кои са основните аспекти, които трябва да отчитам?


Поздравления! За съжаление, много предприемчиви българи разчитат на еднократни “удари”, а не на постоянен растеж в полза на клиенти и общество. Устойчивостта има много аспекти: на политически, финансови или здравни кризи, опазване на въздух, почва и води, социална отговорност, привлекателност на работната среда и други. Има бизнеси, където факторите, с които трябва да се съобразяваме, са по-малко, има бизнеси, където наистина е трудно или дори невъзможно да постигнем цялостна устойчивост. И това - независимо от наличието на значителни финансови средства за решаване на тези предизвикателства. Готови сме да отделим време, да се запознаем с Вашия конкретен случай и заедно да извървим дългия път. Струва си!
Имам много иновативна идея, тестовете дават надежда за пазарен успех, но ми трябват партньори със специфично знание и сериозно финансиране. Как да постъпя?


Има различни начини да се доведе идеята до пазара. Съществува многообразие от схеми за подпомагане както за формирането на партньорства, така и за финансиране - грантово, дялово, дългово или смесено. За да имате успех, трябва да знаете каква пазарна потребност задоволява идеята, кой ще е клиент и кой ще плаща за стоката или услугата. Важен е размера на пазара, конкуренцията, нивото на технологичната готовност (линк към файл с обяснения), колко бързо и колко голяма печалба ще генерирате и при какъв риск. Няма един отговор на този въпрос.

 

Не изпускайте актуални новини и възможности за развитие и финансиране на Вашия бизнес