abstract-city_hr_edited_edited.jpg

ЗА НАС

Център „Външноикономическо сътрудничество” реализира външноикономическите приоритети на Българска стопанска камара и подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност. Експертите на центъра участват в работата на съответните звена в BUSINESSEUROPE и Международен търговски център – Женева. В Хоризонт 2020 – Национално контактно лице „Достъп до рисково финансиране“, Национално контактно лице МСП. Центърът е партньор в Enterprise Europe Network – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света, а също така участва в работата на тематични групи „Интернационализация”, „Достъп до финансиране“, „Бързоразвиващи се предприятия“, „Креативни индустрии“, „Околна среда“, „Кръгова икономика“ и др. .
 
Центърът разполага с лицензирани експерти за работа с IMP3rove и Innovation Health Check – инструменти за оценка на иновативния капацитет, Digital Innovation Quotient – оценка на степента на дигитализация, Corporate Sustainability Navigator – оценка устойчивостта на фирмата.
Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, световна външнотърговска статистика, предлага пазарни анализи в помощ на управленски решения. Интернет страницата е най-богата безплатна външнотърговска библиотека в България.
Центърът дава становища по документи относно външноикономическата дейност на национално и европейско ниво, преговори в рамките на СТО и др. Постоянно участва с европейски консорциуми по проекти с разнообразна тематика в подкрепа на бизнеса.
 
Abstract connections.jpg

Мисия

Да съдействаме на МСП да се възползват от възможностите за развитие на бизнеса си в ЕС и изграждане на връзки с трети страни.

Визия

Да помогнем на българския бизнес да открие своето място на европейската и международна бизнес сцена.

Ценности

Водещи ценности за нашата работа са прозрачност, коректност и високо качество на предлаганите услуги.

Запознайте се с екипа

 
bia_picture_vesko_edited.jpg
  • Grey LinkedIn Icon

Веселин Илиев

Главен директор

Национално контактно лице за Хоризонт 2020 – Достъп до рисково финансиране. Enterprise Europe Network (EEN) Thematic contact point (TCP) за България на тема Интернационализация EEN TCP Достъп до финансиране, EEN TCP Бързоразвиващи се предприятия EEN секторна група „Кръгова икономика“

Лицензиран IMP3rove и Innovation Health Check Guide

Теми: икономическа дипломация, пазарен достъп, външна търговия, иновационен мениджмънт, достъп до финансиране, технологичен трансфер

bia_pictures_hrisi.jpg
  • Grey LinkedIn Icon

Христина Каспарян

Старши съветник за МСП

Лицензиран IMP3rove guide

Национално контактно лице на програма H2020 за МСП

Член на Секторна група „Креативни индустрии“ и на тематична група „Бързоразвиващи се предприятия“ към Enterprise Europe Network

Теми: b2b events, creative industries including ICT, scale-ups, EIC, TED, eTendering

BIA_logo-BG_edited.png

Лора Любенова

Съветник за МСП

Консултация на малки и средни предприятия за възможностите им за налагане на европейските и международни пазари. Консултация за възможностите за финансиране по европейски програми и управление на европейски проекти. Развитие на комуникационни стратегии и канали.

Теми: иновации, достъп до финансиране, кръгова икономика, зелени и устойчиви икономики

bia_pictures_boryana.jpg

Боряна Младенова

Съветник за МСП

Теми: предприемачество, интелектуална собственост, международни търговски отношения и туризъм.

bia_pictures_tedi.jpg
  • Grey LinkedIn Icon

Теодора Данаилова

Младши съветник за МСП

Изграждане и поддръжка на уебсайт

Член на тематична група "Information and Communication Technologies" към Enterprise Europe Network

Теми: иновации, дигитализация, ICT, зелени и устойчиви икономики

hum_fing_hr.jpg

Референции и признания

Николай Бадински

изп. директор на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

БСК даде значителен принос в развитието на услугите за българския бизнес, насочени към излизане на международни пазари и внедряване на иновации.

Тодор Младенов

изпълнителен директор на "София Тех Парк" АД

Вие се превърнахте във важен фактор за развитие на българската икономика, подобряване на бизнес средата в страната, стимулиране на иновациите и дигитализацията на обществото.

Добрина Проданова

председател на Търговско-промишлена камара - Пловдив

С удовлетворение наблюдаваме работата и постиженията на БСК за прогреса и устойчивостта на икономическата среда в България. 

Интер Експо Център

Агенция Булгарреклама Еоод

Препоръчваме БСК като подходящ и желан партньор за организиране и провеждане на делови и бизнес събития.

Martin Ruppert

главен директор на IMP³rove - Европейска академия за управление на иновациите 

Благодарим за дългогодишното сътрудничество в обученията за управление на иновациите и подкрепата, която указвате на иновативни компании.

Деница Сачева

министър на труда и социалната политика

Продължайвате все така успешно да изпълнявате мисията си за защита на интересите на българските производители и предприемачи, и да работите за развитието на икономиката на България.

 

Партньори