top of page

ЗА НАС

Център „Външноикономическо сътрудничество” подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност, представлява БСК в Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът дава становища по документи относно външноикономическата дейност на национално и европейско ниво, преговори в рамките на СТО и др.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, вкл. световна външнотърговска статистика. Интернет страницата на Центъра е най-богата безплатна библиотека с външнотърговски договори в България
About Us
Team

Запознайте се с екипа

PIC (234).jpg

ХРИСТИНА КАСПАРЯН

PIC (108).jpg

ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ

Директор

Христина Каспарян е в екипа на БСК от 1 октомври 2018 година. Завършила е Английска гимназия „Гео Милев“ в Русе, след което придобива магистърска степен по „Европеистика“ в Русенски университет и изкарва преддипломен стаж в Министерство на външните работи. Специалист по отраслово преструктуриране със сертификат от Американския департамент по труда, с допълнителни обучения в Канада, Италия и Белгия. Христина е ръководител екип Enterprise Europe Network в Център „Международно икономическо сътрудничество“ на БСК и отговаря за:

 • Възможности за бизнеса по програмите INTERREG

 • Възможности за бизнеса от European Innovation Council

 • Секторна група „Digital” на Enterprise Europe Network

 • Тематична група „Start-ups and scale-ups” на Enterprise Europe Network

 • Лицензиран Innovation Health Check Guide по методологията на Enterprise Ireland

 • Международни business-to-business събития в ЕС и трети страни

 • Възможности за бизнес чрез отворени иновации, Open Innovation Platform на БСК

 • Нови технологии и Trend watch

 • Възможности, предоставяни от TED, eTendering

Веселин Илиев е с богат опит в сферата на външната търговия, подпомагане на износа, пазарни анализи, инвестиционно консултиране, корпоративното управление, производствената автоматизация, консултирането на международни компании.

Веселин Илиев отговаря за проект ECoVEM EUROPEAN CENTRE OF VOCATIONAL EXCELLENCE IN MICROELECTRONICS.

IMG_5926 (002)_edited.jpg

МАРИЯ КОЛАНЕВА

Младши сътрудник

Мария Коланева е част от екипа на БСК от м. септември 2022 г. Завършила е Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ в гр. Пазарджик със специалност „Английски и немски език“. Има придобити бакалавърска степен по специалност „Бизнес и мениджмънт“ от City, University of London. Мария отговаря за:

 • Пазарни проучвания и анализи

 • Организация на международни business-to-business събития в ЕС и трети страни

 • Open Innovation platform на БСК

 • Секторна група „Cultural and Creative Industries“ на Enterprise Europe Network

IMG_7886.JPG

МИРЯНА НЕДЕВА

Младши експерт

Миряна е част от екипа на БСК от април 2023 г. Завършила e СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец с профил „ИТ, Математика и География и Икономика“, след което придобива бакалавърска степен по социология, антропология и науки за културата, със специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Има придобита магистърска степен по бизнес администрация със специалност „Стратегия и международен мениджмънт“ от Сеулски национален университет като стипендиант по корейската правителствена програма (GKS).

Миряна отговаря за: 

 • Организация на международни business-to-business събития в ЕС и трети страни

 • Пазарни проучвания и анализи

 • Тематична група  „Интернационализация"  на Enterprise Europe Network

 

References
hum_fing_hr.jpg

Референции и признания

Интер Експо Център

Агенция Булгарреклама Еоод

Препоръчваме БСК като подходящ и желан партньор за организиране и провеждане на делови и бизнес събития.

Martin Ruppert

главен директор на IMP³rove - Европейска академия за управление на иновациите 

Благодарим за дългогодишното сътрудничество в обученията за управление на иновациите и подкрепата, която указвате на иновативни компании.

Деница Сачева

министър на труда и социалната политика

Продължайвате все така успешно да изпълнявате мисията си за защита на интересите на българските производители и предприемачи, и да работите за развитието на икономиката на България.

Николай Бадински

изп. директор на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

БСК даде значителен принос в развитието на услугите за българския бизнес, насочени към излизане на международни пазари и внедряване на иновации.

Тодор Младенов

изпълнителен директор на "София Тех Парк" АД

Вие се превърнахте във важен фактор за развитие на българската икономика, подобряване на бизнес средата в страната, стимулиране на иновациите и дигитализацията на обществото.

Добрина Проданова

председател на Търговско-промишлена камара - Пловдив

С удовлетворение наблюдаваме работата и постиженията на БСК за прогреса и устойчивостта на икономическата среда в България. 

Projects

Проекти на отдела

Разгледайте текущите и изминалите проекти на отдел "Външноикономическо сътрудничество" към БСК, както и проектното портфолио на БСК.

Partners

Партньори

bottom of page