ЗА НАС

Център „Външноикономическо сътрудничество” подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност, представлява БСК в Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът дава становища по документи относно външноикономическата дейност на национално и европейско ниво, преговори в рамките на СТО и др.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, вкл. световна външнотърговска статистика. Интернет страницата на центъра www.ierc.bia-bg.com е най-богата безплатна библиотека с външнотърговски договори в България
 
 

Запознайте се с екипа

hum_fing_hr.jpg

Референции и признания

Николай Бадински

изп. директор на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

БСК даде значителен принос в развитието на услугите за българския бизнес, насочени към излизане на международни пазари и внедряване на иновации.

Тодор Младенов

изпълнителен директор на "София Тех Парк" АД

Вие се превърнахте във важен фактор за развитие на българската икономика, подобряване на бизнес средата в страната, стимулиране на иновациите и дигитализацията на обществото.

Добрина Проданова

председател на Търговско-промишлена камара - Пловдив

С удовлетворение наблюдаваме работата и постиженията на БСК за прогреса и устойчивостта на икономическата среда в България. 

Интер Експо Център

Агенция Булгарреклама Еоод

Препоръчваме БСК като подходящ и желан партньор за организиране и провеждане на делови и бизнес събития.

Martin Ruppert

главен директор на IMP³rove - Европейска академия за управление на иновациите 

Благодарим за дългогодишното сътрудничество в обученията за управление на иновациите и подкрепата, която указвате на иновативни компании.

Деница Сачева

министър на труда и социалната политика

Продължайвате все така успешно да изпълнявате мисията си за защита на интересите на българските производители и предприемачи, и да работите за развитието на икономиката на България.

 
 

Партньори