top of page
IMG_20210425_143600.jpg

ЗА НАС

Център „Международно икономическо сътрудничество” към Българска стопанска камара подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност. Центърът дава становища по документи относно външноикономическата дейност на национално и европейско ниво, преговори в рамките на СТО и др.

Центърът представлява БСК в Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света. Мисията на EEN е да съдейства на малките и средни предприятия да се възползват максимално от възможностите за бизнес и иновативно развитие в Европейския съюз. Близо 600 организации в 50 страни работят заедно в продължение на години, за да осигурят пълен обхват на бизнес услуги, които да са достъпни за вас с едно обаждане.
 
Основните дейности на EEN са свързани с предоставяне на информация и консултации на МСП относно:
 • Подпомагане интернационализацията на предприятия;
 • Подкрепа при трансфер на технологии и ноу-хау;
 • Предоставяне на информация за стоки и услуги;
 • Достъп до финансиране;
 • Насоки при кандидатстване по програми на ЕС – Хоризонт 2020, COSME и други;
 • Управление на иновативни процеси в предприятията;
 • Консултации относно регулации на ЕС и европейски стандарти;
 • Защита на интелектуална собственост;
 • Организиране на специализирани обучения, семинари и делови форуми;
 • Организиране и провеждане на брокерски събития и международни изложби;
About Us
Team

Запознайте се с екипа

PIC (234).jpg

ХРИСТИНА КАСПАРЯН

Директор
IMG_7886.JPG

МИРЯНА НЕДЕВА

Главен експерт

Христина Каспарян е ръководител екип Enterprise Europe Network в Център „Международно икономическо сътрудничество“ на БСК и отговаря за:

 • Възможности за бизнеса по програмите INTERREG

 • Възможности за бизнеса от European Innovation Council

 • Тематична група „Resilience Task Force” на Enterprise Europe Network

 • Лицензиран Innovation Health Check Guide по методологията на Enterprise Ireland

 • Международни business-to-business събития в ЕС и трети страни

 • Възможности за бизнес чрез отворени иновации, Open Innovation Platform на БСК

 • Нови технологии и Trend watch

 • Futures Thinking and Foresight

Миряна Недева има придобита бакалавърска степен по социология, антропология и науки за културата, със специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Има придобита магистърска степен по бизнес администрация със специалност „Стратегия и международен мениджмънт“ от Сеулски национален университет като стипендиант по корейската правителствена програма (GKS).

Миряна отговаря за: 

 • Организация на международни business-to-business събития в ЕС и трети страни

 • Пазарни проучвания и анализи

 • Тематична група  „Интернационализация"  на Enterprise Europe Network

 • Секторни групи "Digital" и "Electronics"

 

References
hum_fing_hr.jpg

Референции и признания

Интер Експо Център

Агенция Булгарреклама Еоод

Препоръчваме БСК като подходящ и желан партньор за организиране и провеждане на делови и бизнес събития.

Martin Ruppert

главен директор на IMP³rove - Европейска академия за управление на иновациите 

Благодарим за дългогодишното сътрудничество в обученията за управление на иновациите и подкрепата, която указвате на иновативни компании.

Деница Сачева

министър на труда и социалната политика

Продължайвате все така успешно да изпълнявате мисията си за защита на интересите на българските производители и предприемачи, и да работите за развитието на икономиката на България.

Николай Бадински

изп. директор на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

БСК даде значителен принос в развитието на услугите за българския бизнес, насочени към излизане на международни пазари и внедряване на иновации.

Тодор Младенов

изпълнителен директор на "София Тех Парк" АД

Вие се превърнахте във важен фактор за развитие на българската икономика, подобряване на бизнес средата в страната, стимулиране на иновациите и дигитализацията на обществото.

Добрина Проданова

председател на Търговско-промишлена камара - Пловдив

С удовлетворение наблюдаваме работата и постиженията на БСК за прогреса и устойчивостта на икономическата среда в България. 

Partners

Партньори

bottom of page