top of page

ЗА НАС

Център „Външноикономическо сътрудничество” подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност, представлява БСК в Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът дава становища по документи относно външноикономическата дейност на национално и европейско ниво, преговори в рамките на СТО и др.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, вкл. световна външнотърговска статистика. Интернет страницата на Центъра е най-богата безплатна библиотека с външнотърговски договори в България
About Us
Team

Запознайте се с екипа

PIC (108).jpg

ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ

Главен директор

Веселин Илиев е с богат опит в сферата на външната търговия, подпомагане на износа, пазарни анализи, инвестиционно консултиране, корпоративното управление, производствената автоматизация, консултирането на международни компании.

Ръководител е на Център „Външноикономическо сътрудничество” .

В рамките на членството на БСК в BUSINESSEUROPE отговаря за партньорството с тази най-голяма бизнес организация в Европа по темите: търговска политика; митници, експортен контрол, мерки за търговска защита, сигурност по веригата на доставки.

Веселин Илиев отговаря за следните теми:

 • Пазарни проучвания и анализи

 • Интернационализация на МСП на пазари извън ЕС

 • Достъп до финансиране и инвестиции

 • Тематична група „Sustainability” към Enterprise Europe Network

 • Оценка на капацитета за иновационен мениджмънт, лицензиран IMP3rove и Innovation Health Check Guide

 • Икономическа дипломация

 • Технологичен трансфер

PIC (234).jpg

ХРИСТИНА КАСПАРЯН

Директор

Христина Каспарян е в екипа на БСК от 1 октомври 2018 година. Завършила е Английска гимназия „Гео Милев“ в Русе, след което придобива магистърска степен по „Европеистика“ в Русенски университет и изкарва преддипломен стаж в Министерство на външните работи. Специалист по отраслово преструктуриране със сертификат от Американския департамент по труда, с допълнителни обучения в Канада, Италия и Белгия. Христина е ръководител екип Enterprise Europe Network в Център „Международно икономическо сътрудничество“ на БСК и отговаря за:

 • Възможности за бизнеса по програмите INTERREG

 • Възможности за бизнеса от European Innovation Council

 • Секторна група „Cultural and Creative Industries“ на Enterprise Europe Network

 • Секторна група „Digital” на Enterprise Europe Network

 • Тематична група „Start-ups and scale-ups” на Enterprise Europe Network

 • Лицензиран Innovation Health Check Guide по методологията на Enterprise Ireland

 • Международни business-to-business събития в ЕС и трети страни

 • Възможности за бизнес чрез отворени иновации, Open Innovation Platform на БСК

 • Нови технологии и Trend watch

 • Възможности, предоставяни от TED, eTendering

Boryana_Mladenova.jpg

БОРЯНА АНГЕЛОВА

Експерт

Боряна Младенова е част от екипа на БСК от м. юни 2017 г. Завършила е Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ - София, специалност „Биология и биотехнологии“. Има придобити бакалавърска и  магистърска степени по специалност „Икономика на търговията“ от Университета за национално и световно стопанство в София. Стажувала е в Комисията за защита на потребителя, след което е работила две години като финансов контрольор в шведското предприятие „AQ MAGNIT AD”. Интересува се от предприемачество, интелектуална собственост, международни търговски отношения и туризъм.

IMG_5926 (002)_edited.jpg

МАРИЯ КОЛАНЕВА

Младши сътрудник

Мария Коланева е част от екипа на БСК от м. септември 2022 г. Завършила е Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ в гр. Пазарджик със специалност „Английски и немски език“. Има придобити бакалавърска степен по специалност „Бизнес и мениджмънт“ от City, University of London.

References
hum_fing_hr.jpg

Референции и признания

Интер Експо Център

Агенция Булгарреклама Еоод

Препоръчваме БСК като подходящ и желан партньор за организиране и провеждане на делови и бизнес събития.

Martin Ruppert

главен директор на IMP³rove - Европейска академия за управление на иновациите 

Благодарим за дългогодишното сътрудничество в обученията за управление на иновациите и подкрепата, която указвате на иновативни компании.

Деница Сачева

министър на труда и социалната политика

Продължайвате все така успешно да изпълнявате мисията си за защита на интересите на българските производители и предприемачи, и да работите за развитието на икономиката на България.

Николай Бадински

изп. директор на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

БСК даде значителен принос в развитието на услугите за българския бизнес, насочени към излизане на международни пазари и внедряване на иновации.

Тодор Младенов

изпълнителен директор на "София Тех Парк" АД

Вие се превърнахте във важен фактор за развитие на българската икономика, подобряване на бизнес средата в страната, стимулиране на иновациите и дигитализацията на обществото.

Добрина Проданова

председател на Търговско-промишлена камара - Пловдив

С удовлетворение наблюдаваме работата и постиженията на БСК за прогреса и устойчивостта на икономическата среда в България. 

Projects

Проекти на отдела

Разгледайте текущите и изминалите проекти на отдел "Външноикономическо сътрудничество" към БСК, както и проектното портфолио на БСК.

Partners

Партньори

bottom of page